– Formare Formatori

– Manageri Şcolari – „Cursuri acreditate conform Metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobata prin OMEdC nr. 4611/ 2005”;

– Organizare activităţi extraşcolare şi extracurriculare ;

– Activităţi de promovare a unor proiecte şcolare :

1. Înfiinţarea unui Centru pentru resurse în educaţie şi formare profesională în colaborare cu Liceul „Dante Aligheri”sect. 3, Bucureşti; 

2. Construirea si promovarea proiectului de finanţare pentru achiziţionare de mijloace didactice moderne în Gradiniţa nr.64 „Floare de colţ” sect. 3, Bucureşti 

– Programe de investiţie în resurse umane