MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

 60 de credite profesionale

 

Conf. art. 244 – alin. 5 din Legea nr. 1/ 2011

Dobandirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de indrumare si de control

Autorizat de Ministerul Educatiei Nationale

 

UTILITATEA FORMARII:

Gradaţii de merit; acordare de premieri; creşterea gradului de pregătire profesională, formare şi activare de noi competenţe manageriale în educaţie; oportunitatea deschiderii de noi  parteneriate europene; formarea competenţelor de evaluator extern al calităţii şi formarea competenţelor necesare responsabililor cu asigurarea calităţii învăţământului în cadrul unităţilor şcolare .

 

GRUPURI  ŢINTĂ:

                  –     cadre didactice din învăţământul preuniversitar din România

                  –     manageri ai organizaţiilor furnizoare de educaţie;

  • manageri din administraţia şcolară;
  • parteneri sociali din educaţie;
  • profesori şi formatori.

 

OBIECTIVELE  CURSULUI: formare/dezvoltare competenţe de conducere şi coordonare compatibile spaţiului social european, de evaluare şi autoevaluare centrate pe asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, de gestionare şi administrare a resurselor în scopul asigurării dezvoltării instituţiei şcolare în acord cu practicile europene de management şcolar, de management al carierei pe o piaţă dinamică a muncii integrată în spaţiul european, de identificare a unor noi oportunităţi de dezvoltare a serviciilor educaţionale în şcoala românească.

 

Loc de desfasurare: în incinta Liceului Dante Alighieri (Aleea Fuiorului nr. 9, sect. 3 Bucuresti) sau în alte locuri la cererea dumneavoastră.

Preţ: 1.000 lei

 

*******

Alte cursuri organizate:  Formator;  Instructor/Preparator formare (Maistru instructor);                  Evaluator competenţe profesionale;   Evaluator programe si furnizori de formare profesională continuă;   Educator specializat;  Specialist în activitatea de coaching;  Animator centre de vacanță;  Organizator spectacole.

           

Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Nationale.

 

Contact: 0723211884

l_predeteanu@yahoo.com