Deschidem cursul de calificare profesională

TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAȚIE

(cod N.C. 4190.3.1)

Conf. OMENCS nr. 4121/ 13.06.2016

autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări

 • Asistență managerială, comunicare și relatii publice – 150 ore
 • Operare PC  (Software; hardware; managementul informatiilor) – 240 ore
 • Contabilitate – 240 ore
 • Achiziții publice – 130 ore
 • Administratie, gestiune si management – 200 ore
 • Protectia consumatorului; legislatie – 120 ore

Tehnicianul în administratie este specialistul care utilizează echipamente birotice și a softurilor specifice în activitatea de secretariat și contabilitate, redactarea, primirea, trierea și transmiterea  corespondenței, organizarea întâlnirilor/ședințelor de lucru, desfășurarea activităților specifice relațiilor publice și de protocol, activitatea de documentare (culegerea, selectarea, difuzarea și clasarea documentației/ informațiilor), aplicarea legislației din administrația publică, integrarea în cultura organizației și în viața profesională.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate având aceasta calificare:                  Contabil bugetar (C.O.R. 331306)

 •                                   Secretar economic – studii medii  (C.O.R. 331307)
 •                                   Referent  (C.O.R. 331309)
 •                                   Secretar administrative  (C.O.R. 334301)
 •                                   Secretar asistent director  (C.O.R. 334302)
 •                                   Asistent manager  (C.O.R. 334303)
 •                                   Asistent de cabinet  (C.O.R. 334304)
 •                                   Funcționar administrativ (C.O.R. 411001)
 •                                   Secretară (C.O.R. 412001)
 •                                   Secretară dactilografă (C.O.R. 412002)
 •                                   Secretară prelucrare texte (C.O.R. 412003)
 •                                   Funcționar ghișeu servicii publice  (C.O.R. 441901)
 •                                   Funcționar documentare (C.O.R. 441502)
 •                                   Funcționar informații clienți  (C.O.R. 422502)

Aceste ocupații sunt doar câteva exemple din lista ocupațiilor din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, din care se poate alege in funcție de decizia angajatorului.

Competențe dobândite în urma absolvirii cursului:

  1.   Etică și comunicare profesională (60 ore)

  2.   Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității (120 ore)

  3.   Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității (40 ore)

  4.   Organizarea activității unitătii economice (90 ore)

  5.   Asigurarea calității produselor și serviciilor (60 ore)

  6.   Protecția consumatorului, personalului și a mediului (60 ore)

  7.   Administrarea  patrimoniului firmei (90 ore)

  8.   Evaluarea oportunităților de piață (90 ore)

  9.   Aplicarea politicilor de marketing (60 ore)

10.   Înregistrarea operațiilor economico-financiare (90 ore)

11.   Întocmirea situațiilor financiare (90 ore)

12.   Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare (100 ore)

13.   Înregistrarea evenimentelor și tranzacțiilor în instituțiile publice (90 ore)

14.   Managementul situatiilor de criza (60 ore)

15.   Realizarea activității de birou (40 ore)

Oportunități la finalizarea programului de formare: flexibilizarea posibilităților de angajare pe piata muncii in domeniul administrativ, economic, contabilitate, secretariat, relatii publice și comunicare.

Cursul de calificare “Tehnician in administratie publica” este recomandat tuturor celor care au terminat liceul, dar nu au mai putut da bacul…
Este special creat pentru absolventi de liceu care doresc o meserie curata, usoara, ordonata, de birou.
Este ultima posibilitate de a se mai putea califica personal in acest domeniu, fiind o calificare de nivel 4.

  Nivel studii, acces program    studii liceale

  Tip Program    CALIFICARE nivel 4

  Durată program intreg de calificare    1080 ore

  Locaţie: la punctul de lucru al firmei situat în  incinta Liceului Teoretic “Dante Aligheri” – Aleea Fuiorului nr. 9, sect. 3 Bucureşti sau în locaţiile propuse de dumneavoastră.

Valorile promovează  organizaţia!!!

            Informaţii suplimentare    

    mobil:   0723 211 884   (persoana de contact  Lucia Predeteanu)

e-mail:   l_predeteanu@yahoo.com