Asociatia Euroeducatie

Organizaţie non-guvernamentală, cu o puternică echipă de specialişti în domeniul educaţional şi social şi cu o intensă activitate în domeniul formării profesionale pentru adulţi

Scopul asociaţiei este susţinerea educaţiei ca activitate de promovare a valorilor româneşti, necesare afirmării identităţii naţionale în cadrul procesului de integrare a cetăţenilor români în comunitatea europeană.

Activităţile desfăşurate pentru îndeplinirea acestei nobile misiuni, se materializează într-o varietate de programe destinate atât copiilor, elevilor, tinerilor, cât şi adulţilor din diverse structuri sociale. Educaţia este esenţială în formarea şi sensibilizarea opiniei publice.

Credinţa că, schimbând reprezentările sociale asupra valorilor româneşti, creem premisa formării unei noi generaţii care să-şi poarte cu mândrie, demnitate şi responsabilitate identitatea naţională oriunde în lume, este cea care conferă putere acţiunilor noastre.

Asociaţia Euroeducaţie vă pune la dispoziţie serviciile sale în domeniul educaţiei, al formării profesionale pentru adulţi, în domeniul social şi al resurselor umane.

Diplomele eliberate în urma absolvirii cursurilor de formare profesională continuă, sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, programele propuse de noi, fiind autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor.

Vă aşteaptăm cu prietenie pentru a materializa orice iniţiativă care să aducă un plus de valoare comunităţii în care trăiţi.