– să plaseze accentul asupra valorilor româneşti în contextul european al transformărilor sociale şi instituţionale impuse de procesul de integrare prin organizare de informări şi dezbateri cu privire la Constituţia şi legislaţia europeană, prin organizare de evenimente socio-educaţionale şi cursuri de formare profesională orientate spre valorificarea identităţii naţionale;

– să contribuie la culturalizarea şi educarea comunităţilor locale ale poporului român pentru exprimarea şi promovarea valorilor naţionale şi europene, a spiritului identităţii şi solidarităţii naţionale prin trecerea graduală de la conştientizare, informare, comunicare, cunoaştere, participare, implicare, angajament şi asumare;

– să asigure complementaritatea între educaţia formală, non-formală şi informală, în contextul nevoii de formare continuă facilitând deschiderea învaţământului către mediul social, economic şi cultural;

– să stimuleze cunoaşterea drepturilor şi a obligaţiilor cetăţeneşti, pentru formarea caracterelor integre, responsabile;

– să identifice principalele categorii de beneficiari de servicii sociale, în vederea dezvoltării unor programme de sprijin şi ajutor social ;

– să contribuie la readaptarea, preorientarea, consilierea şi reeducarea profesională a persoanelor aflate în dificultate, în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare;

– să asigure servicii educative şi sociale care au drept scop menţinerea dar şi dezvoltarea capacitaţilor şi competenţelor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.