Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Gestionarea conflictelor

Analizarea starii de conflict

Solutionarea, reducerea sau limitarea conflictului

Indentificarea situatiillor conflictuale

Indentificarea esentei si cauzele conflictelor

Facilitarea scihmbarilor

Alegerea strategiei optime rezolvarii conflictelor

Elaborarea planului de actiune

Negocierea

Aplicarea tehnicilor de comunicare

Alocarea eficienta a resurselor in cadru organizatiilor