Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 si 5, Bucureşti;

– ” cursuri de calificare şi consiliere privind integrarea socio-profesională oferite adolescenţilor din centrele de plasament”;
– „calificarea personalului angajat în instituţii de asistenţă socială”.

Şcoala nr. 87 – sect. 3, Bucureşti;

Înfiinţarea Centrului de resurse umane şi formare profesională

Liceul „Dante Alighieri”, Bucureşti;

Parteneriat pentru înfiinţarea unui Centru de resurse în Educaţie şi a unui Centru de Informare şi Documentare.

Gradiniţa 64 – sect. 3, Bucureşti;

Derularea unui proiect de finanţare pentru dotare cu mijloace didactice moderne.

Societatea pentru Invatatura Poporului Roman;

Înfiinţarea Şcolii de Vară de la Curtea de Argeş

Fundaţia ALTAIR;

– recrutare şi plasare forţă de muncă din zone de risc social şi cu un grad foarte scazut al nivelului de trai;
– cunsiliere în vederea integrării socio-profesionale şi în scopul dechiderii unei proprii afaceri.

Primaria Lupeni;

– analize socio-economice în vederea identificării oportunităţilor de formare profesională şi integrare socială a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă.

Federaţia Educaţiei Naţionale, „Sindicatul Naţional al Educatorilor”;

Cursuri de perfecţionare profesională continuă oferite cadrelor didactice.

Primăria Sectorului 3, Bucureşti;

Parteneriate de dezvoltare în sectorul învăţământ şi cultură.

Asociaţia „Manageri fară frontiere”;

Parteneriat de formare profesională în diferite locaţii din Europa;
Dezvoltare de parteneriate şi proiecte şcolare.

Patronatul pentru Formare Profesională şi evaluarea competenţelor.

Consultanţă în domeniul resurselor umane şi al formării profesionale continue pentru adulţi.