Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea principiilor managementului resurselor umane

Aplicarea practicilor moderne de selectie, recrutare

Dezvoltarea carierei personalului

Evaluarea performantei

Elaborarea strategiei privind dezvoltarea resurselor umane ale organizatiei

Corelarea politicilor si sitemelor privind resursele umane cu misiunea si strategia organizatiei

Aplicarea tehnicei interviului ca metoda de selectie

Elaborarea strategiei in domeniul motivatiei personalului

Elaborarea planului de pregatire al personalului