Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea principalelor concepte ale managementului proiectelor

Analizarea cerintelor proiectului

Estimarea asigurarii si gestionarea resurselor

Planificarea activitatii

Realizarea programelor

Aplicarea managementului contractelor

Indetificarea si controlul riscurilor

Gestionarea echipei de proiect

Implementarea proiectului