Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea dispozitiilor legislative referitoare la procesul investitional

Stabilirea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei

Elaborarea planului anual al investitiilor publice

Analizarea proiectelor de investitii

Aprobarea documentatiei tehnico – economica

Aplicarea metodologiei de elaborarea a devizului general

Asigurarea surselor privind finantarea investitiilor publice

Urmarirea nivelului calitativ indeplinit de obiectivul de investitie

Elaborarea deciziilor

Gestionarea resurselor