Organizăm cursuri acreditate pentru ocupaţiile cerute pe piaţa muncii în beneficiul angajatului şi al angajatorilor.

Perfecţionare profesională

Calificare şi recalificare profesională

Evaluarea competenţelor profesionale

Certificarea competenţelor profesionale

Informare şi consiliere

– Formare Evaluatori de competenţe profesionale;

– Formare Manageri : de proiect, resurse umane, în domeniul educaţional;

– Consultanţă acordată managerilor educaţionali din sistemul de învăţământul preuniversitar public si privat acordat iniţiatorilor de servicii educaţionale, managerilor de proiecte şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă;

– Organizare campanii, seminarii şi dezbateri pentru informare publică;

– Oferte locuri de muncă;

– Recrutare si selecţie de personal;

Programele de formare profesională se adreseză atât cadrelor didactice, cât şi persoanelor interesate de educaţia adulţilor în scopul formării competenţelor specializate necesare personalului încadrat într-o instituţie/firma de succes.

Nivelul studiilor necesar pentru accesul la programul de formare profesională: minimum studii medii.

Diplomele eliberate sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cursurile propuse de noi fiind acreditate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor. Diplomele sunt recunoscute la nivel national şi european.