Scopul nostru principal în acest sens este de a întreprinde acţiuni care să vizeze creşterea şanselor de angajare a persoanelor în căutarea unui loc de munca şi stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a acestor persoane şi crearea de noi locuri de muncă.

Înfiinţare de centre de resurse umane

Recrutare şi selecţie de personal

Programe de orientare şcolară şi profesională

Consiliere în domeniul resurselor umane pentru angajatori

Informare şi consiliere privind legislaţia în vigoare pentru angajaţi

Programe de combatere a şomajului

Susţinerea tinerilor în vederea dezvoltării unei cariere profesionale