În contextul în care, în România, conceptul de cetăţenie europeană activă este puţin cunoscut, ne propunem organizarea de acţiuni de instruire şi informare în spiritul comunitar cu privire la: principiile comune ale statelor membre, drepturile fundamentale ale omului, drepturile acordate cetăţenilor europeni, acquis comunitar, etc

Campanii de promovare cu privire la Uniunea Europeană.

Acquis-ul comunitar.

Democraţie.

Drepturile omului şi ale cetăţeanului european în special.

Statul de drept.

Societatea civilă (promovarea iniţiativelor).