Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea noutatilor legislative si procedurale in domeniu

Stabilirea obiectivelor prioritare pentru dezvoltarea urbanistica

Elaborarea strategiei de dezvoltare urbana

Elaborarea programelor de dezvoltare urbanistica

Stabilirea obiectivelor, activitatiilor si planului de amenajare a teritoriului

Aplicarea principiilor dezvoltarii durabile a localitatiilor

Indentificarea resurselor si potentialul local de dezvoltare

Elaborarea strategiei de marketing urban

Coordonarea activitatii de autorizare si certificare a constructiilor

Coordonarea intocmirii documentatiei de urbanism

Gestionarea cadastrului si banca de date urbane

Gestionarea resurselor