Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea principalelor concepte de organizare si folosirea eficienta a timpului

Aplicarea metodelor de organizare eficienta a timpului

Planificarea timpului

Organizarea agendei

Indentificarea prioritatiilor

Stabilirea obiectivelor

Programarea clara a activitatiilor

Ierarhizarea sarcinilor

Analizarea activitatii proprii

Obtinerea abilitatii de comunicare

Elaborarea deciziilor

Utilizarea rationala a resurselor