Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Proiectarea si implemantarea sistemului de management al calitatiiserviciilor publice

Stabilirea obiectivelor pe termen scurt si mediu pentru modernizarea si eficientizarea serviciilor publice

Elaborarea strategiei privind modernizarea si reabilitarea serviciilor publice

Monitorizarea satisfactiilor clientiilor

Adaptarea serviciilro publice la cerintele consumatorilor

Prevenirea si corectarea neconformitatiilor fata de cerintele specificate

Elaborarea si implemantarea programelor de investitii

Gestionarea resurselor