Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea principalelor concepte de management al relatiilor publice

Stabilirea obiectivelor activitatii de relatii publice

Elaborarea planului strategic de relatii publice

Planificarea si organizarea activitatii de relatii publice

Aplicarea principiilor fundamentale care guverneaza relatiile cu presa

Derularea campaniilor de presa

Determinarea grupului tinta caruia i se adreseaza campania de presa

Gestionarea imaginii institutiei

Aplicarea programelor de management al crizei

Stabilirea planului de comunicare in situatii de criza

Utilizarea rationala a resurselor