Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea legislatiei in domeniu

Indentificarea domeniului public

Deciderea modului de administrare

Elaborarea programelor de dezvoltare economico – sociala

Exploatarea proprietatii publice

Administrarea bunurilor

Concesioanrea bunurilor proprieteii publice

Organizarea licitatiilor publice

Stabilirea modalitatii si procedurile de atribuire a contractelor

Initializarea contractelor de parte public privat

Aplicarea managementului riscului

Gestionarea resurselor