Managementul institutiilor publice

Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Aplicarea principalelor concepte de organizare si functionare a institutiilor publice

Urmarirea servirii interesului public

Obtinerea abilitatii de comunicare

Elaborarea deciziilor

Elaborarea structurii organizationale

Evaluarea si imbunatatirea culturii oraganizationale

Gestionarea schimbarii

Gestionarea resurselor: umane, materiale, financiare

Planificarea activitatii

Controlul realizarii activitatii

Stabilirea responsabilitatilor

Elaborarea si implementarea planurilor si strategiilor