Teme de curs:

Aplicarea metodelor si tehnicilor de management

Gestionarea personalului

Aplicarea reglementarii din actele normative privind functiile publice, gradarea si clasificarea posturilor

Aplicarea principiilor si regulilor dupa care se realizeaza incheierea, modificarea sau desfacerea contractului de munca

Asigurarea unui sistem motivational

Aplicarea normelor de recrutare selective, evaluarea, promovarea si incetarea din functia publica

Indentificarea principalelor caracterisitici ale postului

Stabilirea conform legii a atributiilor, sarcinilor, competentelor sai responsabilitatiilor functionarilor publici

Elaborarea planului de instruire

Elaborarea deciziilor

Obtinerea abilitatii de comunicare