Susţinem cu convingere şcoala ca principală instituţie de promovare a identităţii naţionale în spaţiul european.
Avem nevoie de şcoli prestigioase şi profesori cu un statut social pe masură pentru a promova valorile sociale romaneşti.

Activităţi extraşcolare (tabere, excursii tematice, cercetaşi, concursuri, vizite instructive)

Activităţi extracurriculare (programe educative pentru dezvoltarea sanătoasă a elevilor)

Parteneriate cu diverse instituţii în scopul aducerii şcolii la standarde europene

Formarea şi consilierea managerilor educaţionali

Perfecţionarea cadrelor didactice în parteneriat cu instituţii publice